W celu ułatwienia użytkownikom korzystanie z naszego serwisu wykorzystujemy pliki cookies. Poprzez korzystanie z naszej witryny wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na twoim komputerze / urządzeniu. Możesz zmienić ustawienia plików cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej.

 

 

KUPUJ TANIEJ

 

karta klienta

AKTUALNOŚCI

arr3Nagrody i wyróżnienia German Brand Award dla produktu 5in1 Beauty Elixir   5in1 BEAUTY ELIXIR został zwycięzcą w... arr3Oczyszczanie OrganizmuOczyszczanie organizmu   - by pozbyć się toksyn, poprawić swój metabolizm, zrzuć zbędne kilogramy...

BESTSELLERY

nasza cena 32,80 zł
Dostępny
nasza cena 142,20 zł
Dostępny
nasza cena 141,10 zł
Dostępny

KONTAKT

N-Care
tel.: 609 616 501
biuro(a)n-care.pl

 

 

  

 

Produkty LR Health&Beauty GmbH

 

Profilaktyka, odpowiednio skomponowana dieta i aktywność to trzy niezbędne elementy aby w pełni zadbać o swoje zdrowie.

Jako uzupełnienie zdrowego stylu życia przedstawiamy Państwu grupę produktów firmy LR. 

 

Żele aloesowe

Colostrum

Probalance

Grzybek Reishi

Probiotyk

Omega 3

Błonnik

Proteiny

Witaminy

Minerały

Mind Master

Fitoestrogen

Czystek

Body Mission

 

 


REGULAMIN
Regulamin

 

Serwisu internetowego N-Care.pl

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i zasady pośrednictwa w sprzedaży prowadzonej przez Darię Manderla-Prostak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą N-Care Daria Manderla-Prostak z siedzibą we Wrocławiu za pośrednictwem serwisu internetowego www.n-care.pl (zwanego dalej: „Serwisem”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez u N-Care Daria Manderla-Prostak z siedzibą we Wrocławiu sług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

§ 1 Definicje

1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

3. Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów:

a) firmę kurierską;

b) InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, świadcząca usługi Dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych (Paczkomat);

c) Pocztę Polską S.A. z siedzibą w Warszawie.

4. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Serwisie, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Serwisie.

5. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

6. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

7. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta.

8. Login - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Serwisie.

9. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

10. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.

11. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Serwisu.

12. Sprzedawca - oznacza firmę LR Health & Beauty sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach przy ul. Hutniczej 6, 40-241 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy KatowiceWschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000203244, NIP: 9542474874, REGON: 278219183

13. Serwis - oznacza strony internetowe działające w domenie www.n-care.pl

14. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Serwis, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.

15. Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

16. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

2. Serwis dołoży starań, aby korzystanie z serwisu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Serwisu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.

3. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Serwisu, zapisywane są przez serwer Serwisu na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Serwisu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Serwis wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu.

4. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

5. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Serwisu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sserwis, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

6. Serwis oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Serwis nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

7. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy.

§ 3 Rejestracja

1. W celu utworzenia Konta Klienta w serwisie, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.

2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w poprzez Serwis.

3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Serwis na Stronie Internetowej Serwisu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Serwisu poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.

4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

5. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Serwis wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Serwisowi lub przewidywanych odbiorcach tych danych.

6. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia z Serwisem umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Serwisowi stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Serwisu za pośrednictwem poczty elektronicznej.

7. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Serwis. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych, za wyjątkiem Loginu.

§ 4 Zamówienia

1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Serwisu nie stanowią oferty Serwisu w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

2. Klient może składać zamówienia w Serwisie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia "DODAJ DO KOSZYKA" pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Serwisu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Serwisu. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.

4. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.

5. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.

6. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §4 ust. 4 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

7. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas  Rejestracji lub składania zamówienia adres.

§ 5 Formy płatności i koszty dostawy

1. Zamówienia na wysyłkę realizowane są przez Pocztę Polską.

2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić przy odbiorze za zamówienia do wartości nie przekraczające kwoty 1 900 zł. Dla wartości zamówienia przekraczającego tę kwotę wymagana jest przedpłata na konto bankowe LR Health & Beauty.

3. Zamówiony towar można opłacić w formie przelewu na konto, po otrzymaniu potwierdzenia złożonego zamówienia. W przypadku nieopłacenia zamówienia w terminie 3 dni od daty potwierdzenia jego przyjęcia przez LR Health & Beauty Systems, zamówienie zostaje automatycznie anulowane.

4. Koszt dostawy kurierskiej Poczty Polskiej wynoszący 13,90 zł. ponosi Klient. Zamówienia od 650 zł brutto wysyłane są bezpłatnie.

§ 6 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

1. Klient, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni (podstawa prawna: art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827)). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres mailowy LR Health & Beauty: zamowienia@LRworld.com lub pisemnie na adres ul. Hutnicza 6, 40-241 Katowice.

2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

3. Dokonując zwrotu towaru Klient zobowiązany jest do uprzedniego powiadomienia LR Health & Beauty o tym fakcie. W celu dokonania zwrotu produktu LR wraz z zwracanym towarem należy wypełnić i przesłać na adres LR Health & Beauty Systems Sp. z o.o. ul. Hutnicza 6, 40-241 Katowice dostarczony wraz z przesyłką Formularz Zwrotu/Reklamacji lub przesłać na wskazany powyżej adres pismo z nr faktury, przyczyna zwrotu i informacją o treści zadania (oczekiwaniach).

4. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

5. W przypadku odstąpienia od umowy powiadomienia LR Health & Beauty nie ponosi kosztu odesłania towaru.

6. W przypadku odstąpienia od umowy LR Health & Beauty zwraca Klientowi koszt zakupu towaru, poza kosztem dostawy i opłaty rejestracyjnej. Zwrot kosztów zakupu następuje za pośrednictwem przelewu elektronicznego, na wskazane przez Klienta konto bankowe.

§7 Procedura reklamacji

1. Jeżeli sprzedana rzecz ma wadę, Klient może:

  1. złożyć wniosek o obniżenie ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że LR Health & Beauty niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwą rzecz na wolną od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy jeżeli wada jest nieistotna;
  2. żądać wymiany rzeczy na wolne od wad albo usunięcia wady. LR Health & Beauty jest zobowiązany wymienić wadliwą rzecz na wolną od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

2. Reklamacje należy składać pisemnie na adres LR Health & Beauty ul. Hutnicza 6, 40-241 Katowice. Przed przesłaniem reklamowanego towaru Klient zobowiązany jest do uprzedniego powiadomienia LR Health & Beauty Systems o tym fakcie.

3. Składając reklamację należy dostarczyć do LR Health & Beauty Systems reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym.

4. Reklamacje dokonywane będę na adres LR Health & Beauty ul. Hutnicza 6, 40-241 Katowice.

5. Reklamacje rozpatruje się zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurą reklamacyjną LR. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta LR Health & Beauty Systems wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość zakupionego towaru. W przypadku reklamacji związanej z wada produktu, zwrot dokonywany jest na koszt LR Health & Beauty Systems.

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów w związku z rejestracją i zamówieniami jest LR Health & Beauty Sp. z o.o. z siedzibą 40-241 Katowice, ul. Hutnicza 6.

2. LR Health & Beauty Sp. z o.o. w formie oświadczenia o ochronie danych (RODO) informuje Użytkowników o tym, w jaki sposób w ramach stosunków handlowych przetwarzane są i wykorzystane dane osobowe Klientów. LR Health & Beauty Systems Sp. z o.o. spełnia wymogi wynikające z przepisów unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 o Ochronie Danych Osobowych.

3. Klient dokonując rejestracji i zakupów wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez LR Health & Beauty danych osobowych podanych w formularzu w procesie rejestracji Klienta na stronach Serwisu.

4. Dane osobowe wykorzystywane są w celu rejestracji do grupy konsumenckiej oraz realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym pozyskiwane są przez Vivro.pl na rzecz jest LR Health & Beauty Systems oraz przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Klienta.

5. Dane są przekazywane dobrowolnie. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia i bycia zapomnianym.


§9 Postanowienia końcowe


1. Właściciel Serwisu zastrzega, że Serwis oraz wszelkie zawarte w nim materiały i informacje, a w szczególności teksty, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowych w Serwisie treści, logotyp, wybrane elementy graficzne, interaktywne aplikacje, materiały audio i video stanowią przedmiot praw wyłącznych, chyba, że zaznaczono inaczej.

2. Użytkownicy Serwisu mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na jednej ze stron Serwisu, w formie która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Właściciel serwisu internetowego www.n-care.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu.

3. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

4. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Serwisem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2014.101 j.t. ze zm.).

5. LR Health & Beauty Systems zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w asortymencie, cenach w katalogu i cenniku, opłatach za przesyłkę itp. w dowolnym momencie, jednakże zmiany te nie mają zastosowania do zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem.

6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy polskiego prawa.

Stan prawny: na dzień 01.03.2023 r.

Polityka Prywatności

 

SERWISU INTERNETOWEGO N-Care

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

1.  Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem serwisu internetowego (zwanego dalej „Serwisem”), prowadzonego pod adresem www.n-care.pl jest firma N-Care Daria Manderla-Prostak z siedzibą przy ul. Bolesława Chrobrego 25/7, 50-254 Wrocław, numer NIP 7561054592, zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie operatorem Serwisu Internetowego.

2.  Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) oraz krajowymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, także ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 

3.  Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane są:

a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”);

b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami („ograniczenie celu”);

c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”);

d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane („prawidłowość”);

e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane („ograniczenie przechowywania”);

f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).

 

§2 Sposób zbierania danych osobowych na stronie internetowej Serwisu

 

1.  Dane osobowe użytkowników są zbierane w Serwicie z wykorzystaniem następujących sposobów:  

a) poprzez wypełnienie formularza rejestracji;

b) poprzez wypełnienie danych do wysyłki;

c) poprzez wypełnienie danych do faktury;

d) zapisanie się do newslettera;

e) zebranie danych za pośrednictwem plików cookies umieszczanych na urządzeniu Użytkownika, pod warunkiem wyrażenia przez użytkownika zgody na korzystanie z plików cookies.

2.  Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne i jednocześnie niezbędne w celu uzyskania pełnego dostępu do treści i usług oferowanych przez Serwis.

 

§ 3 Informacja o zakresie przetwarzania danych osobowych

 

1. Dane takie jak: numer NIP, pełna nazwa firmy i  jej adres, imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa Użytkownika, adres do doręczenia przesyłki, historia zakupów – przetwarzane są w celach:

a) wykonania umowy sprzedaży w tym: rejestracja i utrzymanie konta Użytkownika, obsługa zamówień, wysyłka zamówień; na podstawie prawnej: Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (Wykonanie umowy);

b) wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w tym wystawienie i przechowywanie faktur i dokumentów księgowych; na podstawie prawnej: Art. 6 ust. 1 lit. c RODO (Obowiązek prawny);

c) ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń; na podstawie prawnej: Art. 6 ust. 1 lit f RODO (Prawnie uzasadniony interes Administratora);

d) wysyłania informacji handlowych drogą e-mail (newsletter); na podstawie prawnej: Art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Zgoda);

2. Dane podane w formularzu kontaktowym na stronie Serwisu takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu – przetwarzane są w celu udzielania odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu kontaktowym na stronie Serwisu; na podstawie prawnej: Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (Prawnie uzasadniony interes Administratora).

3. Dane przetwarzane w systemie informatycznym Administratora przetwarzane są w celu wykonania i przechowywania kopii bezpieczeństwa, zapewnienia zdolności do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania; zapewnienia zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego; na podstawie prawnej: Art. 32 ust. 1 pkt b) i c) RODO.

4. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane następującym rodzajom odbiorców:

a)   pośrednikom płatności;

b)   przedsiębiorcom pocztowym oraz firmom kurierskim;

c)  dostawcom rozwiązań programowych, wykorzystywanych przez Administratora;

d) firmie księgowej obsługującej firmę Administratora;

5. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizowanego celu, w tym:

a) do momentu wyrejestrowania się z Serwisu – w zakresie przetwarzania w celu rejestracji i utrzymywania Konta Użytkownika;

b) do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartych umów – w przypadku przetwarzania w celu wykonania umowy, dochodzenia lub obrony roszczeń;

c) do wykonania przez Użytkownika praw wyłączających przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego, w tym do momentu złożenia sprzeciwu lub wycofania zgody – w przypadku przetwarzania w celach marketingowych.

5. Użytkownik ma możliwość wpływu na cel, zakres oraz odbiorców danych przetwarzanych przez Administratora w tym poprzez wybór rodzaju zamawianych usług, wyrażanie lub cofanie zgód, wykonywanie innych praw podmiotu danych osobowych. W szczególności:

a) odpowiednie ustawienie poziomów prywatności przeglądarki umożliwia zablokowanie możliwości zbierania danych z plików cookies umieszczonych na urządzeniu Użytkownika;

b) udzielenie lub odmowa udzielenia zgody na otrzymywanie newslettera umożliwia podjęcie decyzji w zakresie otrzymywania e-maili z ofertami Administratora.

6. Każdemu Użytkownikowi, który wypełnił formularz rejestracyjny, Administrator zapewnia dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia.

7. Administrator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom oraz instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika lub też na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

8. Administrator zbiera informacje dotyczące wykorzystania serwisów przez użytkowników oraz ich adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych. Informacje te wykorzystywane są zarówno w celach technicznych, związanych z administracją serwisu, jak i również w celach statystycznych. Stosownie do zapisu art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 Administrator może zostać zobowiązany do wydania informacji, w tym w szczególności numeru IP komputera zawartego w logach dostępowych na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

 

§ 4 Cookies i dane eksploatacyjne

 

1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Serwisu.

2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Serwisu w następujących celach:

a)  identyfikacji Użytkowników jako zalogowanych w Serwisie i pokazywania, że są zalogowani;

b)  zapamiętywania wybranych produktów dodanych do Koszyka w celu złożenia Zamówienia;

c)  zapamiętywania danych logowania do Serwisu;

d)  prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Serwisu;

e)  remarketingu, to jest badania cech zachowań odwiedzających stronę Serwisu poprzez analizę ich działań (powtarzające się wizyty na stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe. Użytkownicy mogą zrezygnować z pliku cookie Google w Ustawieniach reklam lub korzystając z opcji na stronie Network Advertising Initiative oraz Your Online Choices.

3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu.

4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez Serwisp – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki.

 

§ 5 Prawa osób, których zbierane dane osobowe dotyczą

 

1.   Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przysługują następujące prawa:

a) Prawo do informacji o przetwarzaniu danychosobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;

b)Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;

c)Prawo do sprostowania – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;

d)Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

e)Prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);

f) Prawo do przenoszenia danych– na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;

g) Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych– osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;

h) Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych– osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;

i) Prawo wycofania zgody– jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;

j) Prawo do skargi– w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć:

a) drogą e-mailową na adres: info@n-care.pl

b) w formie pisemnej na adres: N-Care Daria Manderla-Prostak, ul. B. Chrobrego 26/7, 50-254 Wrocław.

 

§ 7 Postanowienia końcowe

 

1. Sklep może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego sklepu.

2.Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

3. Administrator odpowiednio udostępnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, w tym zabezpiecza zbiór danych przed nieuprawnionym dostępem oraz umożliwia dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

4. W przypadku uznania, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa, Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po planowanej zmianie nazwy Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

5. W przypadku pytań Użytkownika dotyczących powyższej Polityki Prywatności i warunków korzystania ze Serwis wysyłanie uwag możliwe jest na adres info@n-care.pl

 

Polityka prywatności LR Health & Beauty Systems

Oświadczenie LR Health & Beauty GmbH (LR) dotyczące ochrony danych osobowych

Niniejszą deklaracją w sprawie ochrony danych, my, firma LR Health & Beauty Systems Sp. z o. o., chcielibyśmy poinformować Cię o tym, jak przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe użytkownika naszej strony internetowej (www.lrworld.com). LR Health & Beauty Systems Sp. z o. o. stosuje się do wymagań rozporządzenia Unii Europejskiej o ochronie danych (RODO) oraz innych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Należy pamiętać, że dla naszego sklepu internetowego (shop.lrworld.com) obowiązuje odrębna deklaracja w sprawie ochrony danych.

-
1. Jakie Twoje dane osobowe przetwarzamy, w jakim celu i na jakiej podstawie prawnej?

Dane osobowe to wszelkie informacje o konkretnej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, którą nam przekazujesz, które powstają u nas lub zostają w inny sposób przez nas zgromadzone. W ramach korzystania z naszej strony internetowej przetwarzamy i wykorzystujemy następujące dane osobowe użytkownika:

-
1.1 Wprowadzanie danych do formularza kontaktowego

Możesz wprowadzić swoje dane w formularzach kontaktowych podanych przez nas na tej stronie internetowej lub przesłać nam swoje dane pocztą elektroniczną, aby się z nami skontaktować.

-
1.1.1 Zakres i cel przetwarzania danych.

Jeśli Twoje zapytanie wskazuje na zainteresowanie zostania partnerem w sieci sprzedaży LR, przetworzymy Twoje dane w celu zainicjowania i wykonania Twojego wdrożenia oraz przekażemy je podmiotom stowarzyszonym i dystrybutorom w systemie dystrybucji LR, aby możliwie najlepiej zająć się Twoją sprawą. Jeśli chcesz zostać partnerem LR zagranicą, przekażemy Twoje dane do odpowiedniej jednostki zagranicznej. Zapisujemy i przetwarzamy ww. dane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania lub podania żądanych informacji.

-
1.1.2 Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, jeśli swoim wnioskiem , jako zainteresowana strona (na zasadzie domniemania) deklarujesz swoją zgodę na przetwarzanie danych. Jeżeli kontakt e-mail ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną do przetworzenia jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. W przypadku innych rodzajów zapytań podstawą prawną może być art. 6 ust. 1 lit. f RODO, ponieważ w naszym interesie leży przetwarzanie danych w celu realizacji Twojego wniosku.

-
1.1.3 Okres przechowywania

vDane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do celów, w jakich zostały zgromadzone. Ponadto Twoje dane osobowe mogą być przechowywane, jeśli zostało to przewidziane w unijnych i krajowych rozporządzeniach, ustawach lub innych przepisach, którym podlegamy.

-
1.2 Wprowadzanie danych do formularza kontaktowego przez osoby ubiegające się o pracę (rekrutacja online)

W celu ubiegania się o pracę, mają Państwo możliwość wpisania swoich danych w udostępnionym przez nas na stronie formularzu rekrutacyjnym, wczytania plików oraz przesłania ich do nas drogą e-mailową. W trakcie rekrutacji są zbierane oraz przetwarzane następujące dane osobowe: - Dane kontaktowe (nazwisko, imię, adres, numer telefonu, adres e-mail) - Dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, CV, świadectwa, certyfikaty itp.)

-
1.2.1 Zakres i cel przetwarzania danych

Zapisujemy i przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w celu zatrudnienia na wolne stanowiska. Jeśli są Państwo zainteresowani ofertami pracy za granicą, przekażemy Państwa dane do odpowiedniej jednostki za granicą. Dostęp do danych rekrutacyjnych mają wyłącznie autoryzowani pracownicy.

-
1.2.2 Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (podjęcie działań przed zawarciem umowy).

-
1.2.3 Okres przechowywania danych

Dane są usuwane, kiedy proces rekrutacji zostanie zakończony i nie ma uzasadnionego interesu w przechowywaniu danych rekrutacyjnych. W przypadku jeśli nie dojdzie do zawarcia stosunku pracy, Państwa dokumenty aplikacyjne są usuwane najpóźniej po 6 miesiącach.

-
1.2.4 Przypadek szczególny: ubieganie się o pracę przez osoby niepełnoletnie

Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, potrzebują zgody swojego przedstawiciela ustawowego.

-
1.3 Możliwości odstąpienia w przypadku formularzy kontaktowych

W każdej chwili masz możliwość zmiany cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych ze skutkiem na przyszłość. W takim przypadku dalsze kontakty nie będą możliwe. Wszelkie dane osobowe przechowywane w trakcie kontaktu z Tobą zostaną usunięte, o ile ich zachowanie nie jest wymagane przez prawo (na przykład zgodnie z prawem handlowym).

-
1.4 Dane o użytkowaniu/ruchu

Dodatkowo wykorzystujemy tak zwane pliki cookie do gromadzenia danych o użytkowaniu podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej. Szczegółowe informacje zawiera punkt 3.

-
1.5 Dane dziennika na serwerze

Podczas korzystania z naszych stron internetowych, w pliku protokołu zostają na naszych serwerach tymczasowo zapisane dane (takie jak: data i godzina wizyty, przeglądane strony i żądane pliki, rodzaj i wersja używanej przeglądarki internetowej, typ i system operacyjny używanego urządzenia końcowego oraz adres IP). Przetwarzanie danych dziennika serwera jest wymagane w celu udostępniania stron internetowych i świadczenia usług z przyczyn technicznych, a ponadto w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu. Podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes w udostępnianiu naszych usług na stronie (art. 6 (1) lit. f RODO). Przetwarzanie jest niezbędne do korzystania z naszej strony internetowej, prawo do sprzeciwu nie istnieje. Dane te są usuwane najpóźniej po 30 dniach. The processing of server log data is necessary for the provision of the websites and services for technical reasons and are therefore only required to ensure system security. The legal basis for processing is our legitimate interest in providing the website with our services [Art. 6 (1) (f) General Data Protection Regulation)] The processing is absolutely necessary for the use of our website, there is no right of objection. This data will be deleted after 30 days at the latest.

-
2. Linki do innych stron

Wykorzystujemy linki do innych naszych witryn internetowych umieszczonych na stronach internetowych i w usługach osób trzecich, np. w kanałach mediów społecznościowych typu Facebook, Twitter czy Youtube. Za przetwarzanie danych operatorów tych usług na ich stronach internetowych odpowiadają wyłącznie odpowiednie osoby trzecie i obowiązują wyłącznie ustanowione przez nich zasady ochrony danych.

-
3. Pliki cookie

Aby nasze strony internetowe były możliwie łatwe w obsłudze, a nasze reklamy były maksymalnie dopasowane dla użytkowników naszych stron internetowych, my i nasi partnerzy korzystamy z tak zwanych „plików cookie”. Pliki cookie są małymi plikami zapisywanymi na dysku twardym w komputerze użytkownika. Pozwalają one na zachowanie informacji przez określony czas oraz zidentyfikowanie komputera użytkownika. Odbywa się to po części również przy zastosowaniu tak zwanych pikseli śledzących, które nie są zapisywane na dysku twardym użytkownika, ale mogą być pomocne w identyfikacji komputera tak samo, jak plik cookie. W dalszej części „plikami cookie” będą nazywane zarówno pliki cookie w sensie technicznym, jak i piksele śledzące oraz podobne metody techniczne. Jeśli odwiedzasz naszą stronę po raz pierwszy, informacja na temat ochrony prywatności zostanie wyświetlona na stronie początkowej z treścią zgody w zakresie plików cookie. Jeśli w dalszym ciągu korzystasz z witryny i nie wyrażasz sprzeciwu wobec plików cookie, ta zgoda zostanie zapisana w Twojej przeglądarce, dlatego nie musimy ponownie wyświetlać tego powiadomienia na każdej stronie. Jeśli tego powiadomienia nie ma w przeglądarce (np. po usunięciu historię przeglądania), niniejsze powiadomienie pojawi się przy ponownym odwiedzeniu naszych stron internetowych.

-
3.1 Jakie pliki cookie wykorzystujemy?

Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy dwie kategorie plików cookie: (1) technicznie niezbędne pliki cookie, bez których funkcjonalność naszych stron internetowych byłaby ograniczona oraz (2) opcjonalne pliki cookie, służące do analizy, targetowania lub reklam:

-
3.1.1 Technicznie niezbędne pliki cookie

Te pliki cookie są niezbędne, aby użytkownik mógł poruszać się po naszych stronach i korzystać z ich funkcji. Nie zbierają one o Tobie informacji, które miałyby zostać wykorzystywane w celach marketingowych ani nie zapisują odwiedzanych przez Ciebie miejsc w Internecie. Te pliki cookie są specyficzne dla danej sesji i wygasają po Twojej wizycie na stronie (sesji). Wyłączenie tej kategorii plików cookie ograniczyłoby funkcjonalność witryn w całości lub w części.

-
3.1.2 Analityczne pliki cookie

Analityczne pliki cookie gromadzą informacje o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają z witryny jako całości, na przykład, które strony odwiedzają najczęściej i czy otrzymują komunikaty o błędach ze stron internetowych. Te pliki cookie nie gromadzą żadnych danych, które mogłyby posłużyć do identyfikacji użytkowników. Wszystkie informacje uzyskane za pomocą tych plików cookie mają wyłącznie na celu zrozumienie i ulepszenie funkcjonalności i serwisu strony internetowej. Wyłączenie tej kategorii plików cookie nie ogranicza funkcjonalności naszych stron internetowych. Obecnie korzystamy z plików cookie lub technologii śledzenia oferowanych przez Google Analytics (punkt 3.1.2 (Google Analytics)).

-
3.1.2. (Google Analytics)

Do analizy tej strony internetowej wykorzystujemy Google Analytics, usługę analizy oglądalności stron internetowych udostępnianą przez Google Inc. Informacje generowane przez Google Analytics na temat korzystania z danej strony internetowej są przesyłane do serwera Google w USA i tam zapisywane. Jednakże w wyniku uaktywnienia anonimizacji adresu IP w danej witrynie internetowej, adres IP użytkownika zostaje jednak wcześniej skrócony na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw sygnatariuszy Traktatu o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Na tej stroni internetowej wykorzystywane są funkcje Google Analytics służące do analizy stron internetowych. Ich dostawcą jest firma Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone. Usługa Google Analytics korzysta z tzw. „plików cookie”. Generowane przez plik cookie informacje dotyczące korzystania przez użytkownika z witryny internetowej są z reguły wysyłane do serwera firmy Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane. Jednakże w przypadku uaktywnienia anonimizacji adresu IP w danej witrynie internetowej, adres IP użytkownika zostaje jednak wcześniej skrócony na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw sygnatariuszy Traktatu o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach do serwera firmy Google w Stanach Zjednoczonych wysyłany jest pełny adres IP i tam skracany. Z upoważnienia operatora tej witryny internetowej firma Google będzie wykorzystywać te informacje do analizowania korzystania z witryny internetowej przez danego użytkownika oraz świadczenia na rzecz operatora witryny internetowej innych usług związanych z korzystaniem z witryny sieciowej i Internetu. Adres IP użytkownika przekazywany przez przeglądarkę internetową w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi gromadzonymi przez Google. Zapisywanie plików cookie można uniemożliwić, odpowiednio konfigurując oprogramowanie swojej przeglądarki internetowej; zwracamy jednak uwagę, że w takim wypadku może nie być możliwe korzystanie w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji tej witryny internetowej. Ponadto można uniemożliwić pozyskiwanie i przetwarzanie przez firmę Google danych generowanych przez plik cookie i dotyczących korzystania przez użytkownika z witryny internetowej (w tym adresu IP użytkownika), pobierając i instalując dodatek do przeglądarki internetowej dostępny pod następującym adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Alternatywnie wobec dodatku do przeglądarki lub w przypadku korzystania z przeglądarek na urządzeniach mobilnych można kliknąć poniższy link, aby uniemożliwić pozyskiwanie danych przez Google Analytics w obrębie tej witryny internetowej (plik cookie opt-out działa tyko w danej przeglądarce i dla danej domeny). Spowoduje to zapisanie pliku cookie typu opt-out w danym urządzeniu. Po usunięciu plików cookie w tej przeglądarce należy ponownie kliknąć ten link. Wyłączenie tej kategorii plików cookie nie ogranicza funkcjonalności naszych stron internetowych.

-
3.2 Podstawa prawna

Dane generowane za pomocą plików cookie przetwarzamy na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f RODO, ponieważ w naszym interesie leży poprawa jakości naszej strony internetowej i jej zawartości oraz wykorzystywanie plików cookie w celu poznania sposobu korzystania z witryny. W każdej chwili możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych zebranych za pomocą plików cookie, klikając powyższe łącza w celu rezygnacji.

-
4. Przekazywanie osobom trzecim

Niezależnie od powyższych wyjątków (punkt 1.1), w przypadku pytań z Twojej strony za pośrednictwem formularza kontaktowego, nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych osobom trzecim. W szczególności nie handlujemy adresami ani danymi. Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie przez nas lub przez zaufanych dostawców usług, którzy świadczą nam usługi informatyczne na podstawie umów o przetwarzanie powierzonych danych.

-
5. Bezpieczeństwo

Stosujemy odpowiednie środki techniczno-organizacyjne w celu zapewnienia, by Twoje dane osobowe były chronione przed utratą, niepowołanymi modyfikacjami oraz nieautoryzowanym dostępem osób trzecich. Środki są stale dostosowywane do udoskonalonych możliwości technicznych.

-
6. Dane kontaktowe

Pytania i uwagi dotyczące ochrony danych są dla nas mile widziane i ważne. Jesteśmy dostępni pod następującym adresem: Organ odpowiedzialny: LR Health & Beauty Sp. z o. o., ul. Hutnicza 6, 40-241 Katowice, Polska ; daneosobowe.pl@LRworld.com Zwracamy uwagę, że jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za przetwarzanie Twoich danych osobowych razem z partnerami, którzy zwerbowali Cię bezpośrednio lub pośrednio (artykuł 26 RODO). Aby dochodzić swoich praw do ochrony danych, skontaktuj się z nami.

-
7. Twoje prawa

Zgodnie z RODO masz prawo do żądania informacji, poprawienia, usunięcia i ograniczenia przetwarzania, możesz też dochodzić swojego prawo do możliwości przeniesienia danych i prawa do sprzeciwu zgodnie z powyższym opisem oraz masz prawo do cofnięcia swojej zgody. Jeśli RODO wiąże te prawa z warunkami, będzie to miało zastosowanie tylko wtedy, gdy dane warunki zostaną spełnione. Do dochodzenia swoich praw należy korzystać z powyższych danych kontaktowych. Dochodząc swoich praw, należy udowodnić swoją tożsamość, aby uniknąć udzielania informacji nieuprawnionym osobom. Masz również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorującego. Jeśli masz wątpliwości dotyczące legalności przetwarzania Twoich danych, poinformuj nas o tym, abyśmy mogli to wyjaśnić.

-
8. Zmiany deklaracji w sprawie ochrony danych

Co pewien czas może zajść potrzeba dostosowania treści niniejszych informacji w sprawie ochrony danych. Dlatego zastrzegamy sobie prawo do ich zmiany w każdej chwili. Opublikujemy również zmienioną wersję zasad ochrony danych w tym miejscu. Dlatego jeśli odwiedzasz nas ponownie, należy ponownie zapoznać się z zasadami ochrony danych.

-
Wersja

Stan na listopad 2018 r.

NWRmNz